ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР  КАЗАНЛЪК ЕООД

      "ДКЦ- Поликлиника Казанлък" ЕООД е най-голямото здравно заведение за извънболнична медицинска помощ в Община Казанлък.Обслужва населението на 5 общини-Казанлък,Павел баня,
Мъглиж,Гурково и Николаево.
Лечебното заведение е пряк наследник на създадената през 1948г. първа поликлиника при Околийски Народен Съвет Казанлък.От 15.08.1977г се въвежда в експлоатация новата поликлинична база чието тържествено откриване е извършено от тогавашния министър на Народното здраве-академик Р.Попиванов.