1 Част
2 Част
3 Част
Важно!!! Трябва да се изтеглят трите файла в една папка и след стартирането на първия файл,ще се разархивира цялата информация от архива!
Разяснение от 16.03.2020 г.
Разяснение от 17.03.2020 г.
Решение за избор на изпълнител
Протокол
Договор за СМР с приложения