- Кабинет Вътрешни болести - д-р Виолета Корчева - ет.2 каб.3

- Кабинет Вътрешни болести - д-р Лушка Бошнакова - ет.2 ,каб.66

- Кабинет Ендокринология - д-р Николай Нанчев - ет.2 каб.49

- Кабинет Кардиология - д-р Татяна Баева - ет.2 каб.1

- Kабинет Kардиология - д-р Д.Чакова - ет.2 каб.2

- Кабинет Хирургия - д-р Иван Колев , д-р Николай Тюфекчиев - ет 3 каб.3

-Кабинет Съдова Хирургия - д-р Светослав Бисеров - ет.3,каб. 80

-Кабинет Урология - д-р Емил Петков - ет.3, каб. 80

- Кабинет Ортопедия и Травматология - д-р Петър Лучев - ет.3 каб. 71

-Детска хирургия - д-р Димитър Симов - ет.3 каб. 71

-Кабинет Ортопедия и Травматология - д-р Росен Джикелов - ет.3 каб.69

- Кабинет Офталмология - д-р Олга Гербеева - ет.3 каб. 82

- Кабинет Офталмология - д-р Елена Гроздева - ет.3 каб 83

- УНГ - д-р Дончо Илиев - ет.3 каб.85

- Кабинет  Гастроентерология - д-р Искра Първанова - ет.3 каб.74

- Неврология - д-р Нели Боскович - ет.3 каб.2

- Акушерство и гинекология - д-р Пенчо костов - ет.3,каб.81

- Медикодиагностична клинична лаборатория - д-р Росица Йорданова - ет.2

- Медикодиагностична лаборатория за образна диагностика - д-р Борислав Василев, д-р Недялка Бонева - ет.2

- Сектор Физиотерапия и Рехабилитация - д-р Атанас Тодоров - партер

- Регистратура ет.1

ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР  КАЗАНЛЪК ЕООД

ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР  КАЗАНЛЪК ЕООД

УСТРОЙСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА В ДКЦ „ПОЛИКЛИНИКА КАЗАНЛЪК” ЕООД

            Съобразно Заповед № РД-10-11/08.01.2016 год. на Директора на РЗИ Стара Загора, в ДКЦ "Поликлиника Казанлък" ЕООД са разкрити една Обща Лекарска консултативна комисия /ОЛКК/ и три Специализирани Лекарски консултативни комисии /СЛКК/ – по Акушерство и гинекология, по Вътрешни болести и по Очни болести.

             Състав на ОЛКК
             Председател: д-р Лушка Георгиева Бошнакова – специалист Вътрешни болести;
              Членове: д-р Нели Генова Боскович – специалист Нервни болести;
                           д-р Николай Парашкевов Тюфекчиев – специалист Хирургия.
              Работно време на ОЛКК - от понеделник до петък от 11.00 ч. до 12.00 ч.
              ОЛКК извършва своята дейност в кабинет № 84 на ІІІ етаж на сградата на ДКЦ „Поликлиника Казанлък” ЕООД.  
              ОЛКК приема пациенти през 5 минути, насочени от лекуващия лекар с Направление за медицинска експертиза Бл. МЗ-НЗОК №6, съобразно изготвен Списък на предварително записани пациенти за съответната дата. Списъкът се намира при Председателя на ОЛКК и записването в него става след предварително обаждане от лекуващия лекар за записване на  пациент за определена дата, на която има свободен час за преглед от ОЛКК.
               При желание от страна на пациент, явяването на преглед от ОЛКК може да стане и чрез платен прием, съобразно Ценоразписа на лечебното заведение за предоставяните платени медицински услуги. Заплащането на цената на прегледа става на Регистратурата на ДКЦ срещу издаване на касов бон.

            Състав на Специализираната ЛКК - Травматологична:
            Председател: д-р Петър Иванов Лучев - специалист Ортопедия и травматология;
            Член: д-р Росен Аленов Джикелов - специалист Ортопедия и травматология;
             Работно време на Специализираната ЛКК - Травматологична - понеделник и вторник  от 14.00 ч. до 14.40 ч.
             Специализираната ЛКК - Травматологична  извършва своята дейност в кабинет № 71 на ІIІ етаж на сградата на ДКЦ "Поликлиника Казанлък" ЕООД.
.  

            Състав на Специализираната ЛКК – Вътрешни болести:
            Председател: д-р Виолета Антонова Корчева – специалист Вътрешни болести;
            Член: д-р Николай Нанчев – специалист Ендокринология и болести на обмяната;
             Работно време на Специализираната ЛКК – Вътрешни болести -вторник, сряда и четвъртък от 13.30 ч. до 14.00 ч.
             Специализираната ЛКК – Вътрешни болести извършва своята дейност в кабинет № 3 на ІІ етаж на сградата на ДКЦ „Поликлиника Казанлък” ЕООД.  
             

            Състав на Специализираната ЛКК – Очни болести:
            Председател: д-р Елена Христова Гроздева – специалист Очни болести;
            Член: д-р Олга Георгиева Гербеева – специалист Очни болести.
             Работно време на Специализираната ЛКК – Очни болести - понеделник и сряда от 14.30 ч. до 15.00 ч.
              Специализираната ЛКК – Очни болести извършва своята дейност в кабинет № 83 на ІІІ етаж на сградата на ДКЦ „Поликлиника Казанлък” ЕООД. 
            Специализираните ЛКК приемат пациенти през 10 минути, насочени от лекуващия лекар с Направление за медицинска експертиза Бл. МЗ-НЗОК №6, съобразно изготвен Списък на предварително записани пациенти за съответната дата. Списъкът се намира при Председателя на СЛКК и записването в него става след предварително обаждане от лекуващия лекар за записване на  пациент за определена дата, на която има свободен час за преглед от СЛКК.
           При желание от страна на пациент, явяването на преглед от Специализираната ЛКК може да стане и чрез платен прием, съобразно Ценоразписа на лечебното заведение за предоставяните платени медицински услуги. Заплащането на цената на прегледа става на Регистратурата на ДКЦ срещу издаване на касов бон.

ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР  КАЗАНЛЪК ЕООД

ЦЕНОРАЗПИС